Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Aktuální modlitební témata

Témata k přímluvným modlitbám, červenec - srpen 2022

 Díky Bohu

- dlouhé období pokoje a prosperity od poslední světové finanční krize v letech 2008–2009

- ochotná i kvalifikovaná péče o uprchlíky z Ukrajiny

 

 České předsednictví EU (2. pololetí 2022)

- česká vláda, politici a úřednický aparát – ať stíhají kvalitně zajišťovat předsednictví EU i péči o potřeby občanů ČR

- ať ČR pomůže dobře nastavit politiku EU vůči Ukrajině a Rusku

- ať ČR drží proizraelskou diplomatickou pozici a ovlivňuje jí i zbytek EU

- nalezení a prosazení dostupného a bezpečného kompromisu ohledně zdrojů energií, reforma systému emisních povolenek; řešení energetické krize i vysokých cen

 

 Podzimní volby, politika

- ať se do komunálních a senátních voleb zapojí co nejvíce slušných, odpovědných a schopných lidí (uzávěrka kandidátek – 19. 7.)

- odstavení korupčníků z vlivných míst

- ať média informují pravdivě a objektivně a zůstává zachována svoboda slova a vyznání

- odpovědná zemědělská politika (ochrana a zdravé využití půdy, vod, lesů…)

 

 Armáda, bezpečnost

- nákup potřebných zbraní pro armádu za dobré ceny

- odkrývání a ukončení činnosti cizích rozvědek

- ochrana před kybernetickými útoky i dezinformační válkou

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, červenec-srpen 2022 (www.zivotviry.cz)

Témata k přímluvným modlitbám, červen 2022

Díky Bohu

- za odsun sovětských vojsk v červnu 1991 (bude se připomínat jako památný den 25. 6.)

- za to, že se ČR v posledních letech vymaňovala z vlivu Ruska a komunistické ideologie (nezvolení KSČM do parlamentu, odsun mnoha ruských agentů z ambasády...)

- za stále relativně dobře fungující ČEZ, Škoda Auto a další důležité firmy

 

Ukrajina, Rusko, EU

- ať válka na Ukrajině co nejdříve skončí a nastane dlouhodobý mír

- moudrá politika ČR i EU vůči Ukrajině i Rusku

- strategická rozhodnutí a koordinace obranné politiky v rámci NATO a EU

- ať vláda připraví a prosazuje dobrý program pro české předsednictví EU (od 1. 7.)

 

Ukrajinci v ČR

- správně nastavené podmínky pro pobyt v ČR, příjem státní podpory, zaměstnání a školní docházka

- ochrana příchozích před mafiemi, zneužíváním, nevraživostí, úzkostmi...

- efektivní české služba církve pro spásu běženců, praktická pomoc, uzdravení

 

Ekonomika, hospodářská politika

- ať prezident jmenuje co nejlepší členy bankovní rady ČNB

- nastavení úrokových sazeb pro dlouhodobý prospěch občanů i firem, vhodná protiinflační opatření

- prozíravost pro přípravu státního rozpočtu na příští rok

- moudré vládní investice (energetika, výzkum, dopravní stavby, armáda, strategické rezervy) i úspory

- ať fungují dodavatelské řetězce a firmy udrží či obnoví svoji činnost

- růst energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti ČR

 

Zemědělství, příroda

- dostatek srážek a spodní vody v krajině

- dobrá úroda obilí, zeleniny, brambor, ovoce...

- šetrné, efektivní využívání zemědělské půdy

- obnova a ochrana flóry i fauny (mj. včelstev)

- ochrana ČR před požáry, povodněmi, přemnoženými škůdci a jinými pohromami

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, červen 2022 (www.zivotviry.cz)

 

  

Témata k přímluvným modlitbám, březen 2022

Díky Bohu

- zlepšení epidemické situace

- zmenšení plánovaného schodku státního rozpočtu na letošní rok o zhruba 100 miliard

 

Válka na Ukrajině

- ochrana lidských životů na straně Ukrajinců i ruských vojáků

- moudrost pro představitele západního světa k správným rozhodnutím ve vztahu k Rusku (přiměřená opatření, moudrý způsob komunikace s putinovským režimem) i k Ukrajině (štědrá přiměřená pomoc)

- ochrana Evropy a světa od rozšíření konfliktu

- moudrost pro představitele Ruska, Ukrajiny i západního světa pro vyjednávání

- efektivní praktická pomoc ukrajinským uprchlíkům v ČR

 

Politika, ekonomika

- moudrá rozhodnutí vlády a parlamentu ohledně rodinné politiky

- omezení a zjednodušení státní správy

- omezování plýtvání, dotací, byrokracie a proinflačních tendencí

- zpomalení zadlužování ČR a co nejefektivnější financování rostoucího státního dluhu

- restart podniků i celých odvětví zasažených pandemií covidu-19; pomoc rodinám, zejména samoživitelkám

- důchodová reforma

- půjčky a exekuce (omezení možností udělit půjčku u lidí, kde je pravděpodobné, že ji nebudou moci splácet; omezení penále pro neplatiče; teritorializace exekucí)

- hazard (dokončení realizace dříve přijatých zákonných opatření, zlepšení prevence)

- moudrost a rozhodnost pro vládu, správné smluvní zadání všech potřebných velkých zakázek (atomové elektrárny, armádní zakázky, dopravní stavby)

- vhodní kandidáti pro volbu prezidenta (počátek roku 2023) i do podzimních voleb 2022 (komunální zastupitelstva a třetina senátu)

 

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, březen 2022 (www.zivotviry.cz) 

 

 

Témata k přímluvným modlitbám, prosinec 2021

Díky Bohu 

 - za všechny charakterní lidi, kteří byli zvoleni do Poslanecké sněmovny nebo se jinak angažují v politice

- fungující zdravotnictví (i další služby) i v době pandemie

- nízká míra nezaměstnanosti

Nová sněmovna a vláda 

- moudrost a rozvaha pro všechny zvolené či jmenované politiky

- vztahy mezi pěti koaličními stranami: vědomí spoluodpovědnosti; ne zneužívání vzájemných vazeb

- rytířskost a moudrost ve vztahu k opozici jak ve spolupráci, tak v komunikaci s ní

- pečlivá, srozumitelná a přesvědčivá komunikace s veřejností, ať není komunikace zanedbávána

- ať na ministerstvech vznikají dobré týmy a jsou odstaveni zkorumpovaní a zlí lidé

- účinný boj s epidemií covidu-19; efektivní kroky k zastavení současného nárůstu, úspěšné potírání dezinformací, zlepšení rozjitřené atmosféry ve společnosti, smíření znepřátelených skupin 

- příprava předsednictví v EU, dobré nastavení zahraniční politiky (vztahy s EU, USA, Ruskem, Čínou, Izraelem, třetím světem)

 

Tvorba a prosazování zákonů a opatření

 

- rodinná politika (podpora rodin, ať není povolena adopce dětí homosexuálními páry, ať nedojde k redefinování pojmu rodina

- vytvoření a přijetí koncepce dlouhodobě udržitelné důchodové reformy

- půjčky a exekuce (omezení možností udělit půjčku u lidí, kde je riziko, že ji nebudou moci splácet; omezení penále pro neplatiče; teritorializace exekucí – viz také www.milostiveleto.cz)

- hazard (dokončení realizace dříve přijatých zákonných opatření)

- oživení bytového trhu, zjednodušení výstavy a další kroky, aby bylo bydlení dostupnější 

 

Ekonomika

 

- snížení zadlužování státu, úprava letošního rozpracovaného státního rozpočtu a tvorba rozpočtů pro příští léta

- co nejrychlejší řešení energetické krize; pomoc pro ty, kdo se ocitli v nesnázích kvůli krachům dodavatelů energií

- dobrá rozhodnutí vlády a ČNB při nastavování podmínek ekonomického růstu a regulaci inflace

  

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, prosinec 2021 (www.zivotviry.cz

Témata k přímluvným modlitbám, listopad 2021 

Díky Bohu

 

 • že před 32 lety odstranil totalitní režim a máme svobodu věřit, volit, podnikat, cestovat...

 • fungující i nově zakládané křesťanské školy, křesťanská média a velká šíře dalších možností předávat evangelium a být požehnáním pro společnost

 • za všechny čestné lidi, kteří byli zvoleni do Poslanecké sněmovny

 • pokračující ochrana ČR před přírodními i průmyslovými pohromami, terorem

 • vyřazení komunistů z parlamentu

  

Politika

 

 • povolební vyjednávání: aby vznikla funkční, spravedlnost a svobodu prosazující vláda
 • dobré obsazení jednotlivých ministerstev (včetně úředníků a poradců) a parlamentních orgánů

 • ať „staří“ politici i parlamentní nováčci hledají prospěch této země a nepodléhají vlivům ekonomických ani ideologických lobbistů; moudrost a vhled do projednávaných zákonů a kauz

 • ať v ČR narůstá kultura úcty a spolupráce (v politice, podnikání, církvi, rodinách...)

 • ať jsou ti, kdo podněcují zbytečné rozbroje, umlčeni

 • ať má ČR moudrou zahraniční politiku, nenechá se vtahovat do nespravedlivých konfliktů, ale je zastáncem utlačovaných a pronásledovaných

 • účinná, citlivá opatření k omezení šíření koronaviru; dobrá komunikace o nich

 

 

Ekonomika

 

 • ať ČNB a vláda dobře nastavují měnovou a hospodářskou politiku; zpomalení aktuálního růstu cen a inflace
 • doplnění zásob energetických zdrojů (ropa, plyn, elektřina) před nadcházející zimou a jejich dostatek během ní
 • ať domácnosti a podniky, kteří ztratili dodavatele energií, najdou vhodnou náhradu, ať stát splní svou roli i v této věci
 • obnova výroby po odstávkách kvůli covidu nebo chybějícímu materiálu či součástkám
 • moudrost pro politiky, jak zastavit prohlubování státního dluhu, aniž by to bolestně dopadlo na sociálně nejslabší

 

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, listopad 2021 (www.zivotviry.cz) 

 Témata k přímluvným modlitbám, říjen 2021 

Díky Bohu

 

 • svoboda vyznání i dostupnost Písma

 • čestní lidé, kteří byli v minulé Poslanecké sněmovně, i ti, kteří tam budou nově

  

Politika

 

 • ať je po volbách co nejdřív ustavena stabilní vláda s důvěrou parlamentu, která bude prosazovat spravedlnost a svobodu
 • ať jsou na vlivná místa (ministerstva, parlamentní výbory atd.) vybráni charakterní lidé a ať se obklopí moudrými poradci a spolupracovníky; ať ti, kdo hájí své sobecké zájmy nebo prosazují zlé věci, musejí odejít
 • ať se noví poslanci i lidé na ministerstvech rychle zorientují a připravují dobré zákony a vylepší či zruší ty špatné

 • ať politici z různých stran, kteří prosazují biblické hodnoty, rádi a účinně spolupracují; všeobecné zlepšení vztahů v české politice

 • ať nová vláda během svého působení upraví strukturu rozpočtu, aby se zastavil růst státního dluhu

 • zefektivnění státní správy, digitalizace, méně úředníků i papírování

 • ať se ČR ve větší míře zastává pronásledovaných; větší vstřícnost vůči křesťanům, kteří u nás žádají o azyl

 • dobré vztahy s Izraelem, se státy EU, s USA a dalšími zeměmi

 

 

Ekonomika

 

 • ať ČNB a vláda dobře nastavují pravidla pro fungování ekonomiky; zastavení současného růstu cen a inflace

 • moudrost pro vládu, banky, firmy i občany, jak jednat v měnícím se ekonomickém prostředí
 • řešení bytové krize; zjednodušení stavebního řízení, zrychlení výstavby
 • zefektivnění výstavby a oprav silnic, železnic, elektráren atd.

 

Sociální práce

 

 

 • požehnání pro ty, kdo pracují se seniory a nemocnými, obnova jejich sil; ať Bůh povolává další

 • výstavba chybějících domů s pečovatelskou službou o fyzicky i duševně nemocné
 • vyřešení problému dávek na sociální bydlení, které jsou zlatým dolem pro spekulanty a vytvářejí vyloučené lokality

 

 

 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, říjen 2021 (www.zivotviry.cz) 

 

Témata k přímluvným modlitbám, září 2021 

Díky Bohu

 

 • výrazný pokles případů covidu-19 přes léto

 • nízký počet mrtvých a zraněných při úderu tornáda na jihu Moravy, solidarita se zasaženými
 • velká míra pokoje a bezpečí, relativně nízká násilná kriminalita

 

 

Parlamentní volby

 

 • ať se do voleb projeví, kteří kandidáti jsou spravedliví, a kteří svévolní

 • ať je do sněmovny zvoleno a na vládní posty vybráno co nejvíce charakterních osobností
 • ať jsou zvoleni poslanci, kteří budou dávat přednost spravedlnosti a právu před osobním prospěchem, kteří budou podporovat klasickou rodinu a chránit život, kteří zabrání nežádoucí centralizaci moci a prohloubení korupce
 • ať jsou ti, kteří svádějí národ na zlé cesty (bezbožné ideologie, nemravnost, nezodpovědnost, mafiánské a korupční praktiky atd.), odstaveni z vlivných míst; oslabení komunistů a dalších nedemokratických stran
 • ať pan prezident jmenuje premiérem hned na poprvé politika, který je schopný sestavit vládu s většinovou podporou poslanecké sněmovny
 • ať je po volbách co nejdřív ustavena stabilní vláda s důvěrou parlamentu 

 

Epidemická situace

 • moudrost pro vládu, aby zpřísňovala i zmírňovala protiepidemická opatření tak, aby byla naše zem ochráněna před nárůstem počtu nakažených

 
 

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, září 2021 (www.zivotviry.cz) 

Témata k přímluvným modlitbám, červen 2021 

 

Díky Bohu

 • zlepšení epidemiologické situace, návrat dětí do škol
 • fungující policie, dobrá práce rozvědek (mj. odkrývání pravdy ohledně výbuchů ve Vrběticích)
 • vytrvalá podpora a přátelství ČR i SR k Izraeli

 

Školství

 • ochrana pedagogů i žáků po návratu do škol, obnovení přerušených vztahů, úspěšné dokončení školního roku
 •  
 

Politika, ekonomika

 • schválení důležitých zákonů parlamentem před volbami, špatné zákony ať neprojdou
 • zastavení růstu veřejného dluhu, dobré hospodaření s veřejnými financemi; správné nastavení státního rozpočtu na příští rok
 • moudrost pro vládu i Českou národní banku v nadcházejícím období růstu inflace
 • obnova podnikání u těch, které zasáhla epidemie
 • volba ředitele BIS (má nastoupit v srpnu); současný ředitel Michal Koudelka má zájem pokračovat, byl úspěšný při vyšetřování vrbětické kauzy, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman
 • obnova korektních vztahů s Ruskem, posílení spolupráce s USA a v rámci Evropy

 
Parlamentní volby v říjnu 2021

 • výběr kandidátů pro parlamentní volby – bezúhonnost, ochota prosazovat spravedlnost nezávisle na osobních a stranických zájmech
 • aby nedošlo k volebnímu patu – ať po volbách vznikne bez průtahů nová vláda schopná spravedlivě řídit zemi
 • ať se před volbami v pravý čas ukáže případné negativní pozadí různých politických stran a hnutí, aby se co nejširší okruh voličů mohl moudře rozhodnout, koho volit
 • ať předvolební agitace nezastře to, komu jde o spravedlnost
 
 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, červen 2021 (www.zivotviry.cz) 
 
 

 Témata k přímluvným modlitbám, květen 2021 

Díky Bohu

 • dlouhodoběji se snižující počet nakažených covidem i hospitalizovaných v naší zemi
 • Eduard Heger – charakterní věřící premiér na Slovensku

 

Parlamentní volby v říjnu 2021

 • výběr kandidátů pro parlamentní volby – bezúhonnost, ochota prosazovat spravedlnost nezávisle na osobních a stranických zájmech
 • aby nedošlo k volebnímu patu – ať po volbách vznikne bez průtahů nová vláda schopná spravedlivě řídit zemi
 • ať se před volbami v pravý čas ukáže případné negativní pozadí různých politických stran a hnutí, aby se co nejširší okruh voličů mohl moudře rozhodnout, koho volit
 • ať předvolební agitace nezastře to, komu jde o spravedlnost
 •  
 

Vztahy s Ruskem

 • moudrost pro vládu, prezidenta, parlament i senát jak reagovat na krizi ve vztazích s Ruskem
 • ať Rusko vztahy s Českem zbytečně nevyhrotí
 • definitivní konec spolupráce s Rosatomem na výstavbě našich jaderných elektráren

 
Politika, ekonomika

 • dobrá strategie v pokračujícím boji s pandemií, úspěšný postup vakcinace
 • moudrost pro vládu, jak vyvést zemi z krize, stagnace a dluhů
 • zastavení růstu státního dluhu, zdrženlivé hospodaření s veřejnými financemi; dobrá reforma důchodového systému
 • ochrana před přílišným růstem inflace a nezaměstnanosti
 • prozíravost pro majitele a manažery firem; ať dělají dobrá rozhodnutí, ať podniky zbytečně nekrachují
 • ať vládní rozhodnutí nedráždí lidi ke vzdoru a národ co nejméně reptá a zlořečí
 • ať velké státní zakázky (dostavby elektráren, dálnice, armádní a IT zakázky aj.) přinesou ČR tu nejlepší hodnotu za dané peníze a jejich zadávání není manipulováno korupčně ani politicky
 • omezení vlivu nedemokratických mocností na českou politiku i ekonomiku
 • ať se v ČR nedaří cizím rozvědkám, lobbistům, mafiím a těm, kdo jednají proti zájmům ČR
 
 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, květen 2021 (www.zivotviry.cz) 

 

Témata k přímluvným modlitbám, duben 2021 

 

Díky Bohu

 

 • za všechny fungující instituce, obětavé zdravotníky, učitele, podnikatele i rodiče v nesnadné době
 • za srážky v uplynulých měsících, které ukončily období sucha 
 

 

Vyznávání hříchů

 • pýcha: loni jsme se chlubili, že jsme „best in covid“ – nyní jsme nejhorší
 • krádeže, zneužívání pandemie k nelegálnímu obohacování
 • sobectví, nerespektování zákonů a nařízení (i vrcholnými politiky), nezodpovědnost
 • nárůst užívání pornografie a případů domácího násilí během pandemie 
 

Epidemie covidu-19

 • rozhodování politiků zodpovědných za ochranu zdraví obyvatel: zodpovědné, moudré, včasné (které bude na vývoj šíření epidemie reagovat v dostatečném předstihu)
 • urychlení očkování a vývoje léků proti covidu-19
 • požehnání, posila a ochrana pro pracovníky ve zdravotnictví a jejich rodiny 

 
Ekonomika

 • ať vláda hospodaří odpovědně a zbytečně nezadlužuje stát
 • dobrá rozhodnutí majitelů a manažerů firem – ať vědí, co mají rozvíjet a co utlumit
 • ochrana podnikatelů a živnostníků před zbytečnými bankroty; rychlé nalezení nové obživy pro ty, kdo budou muset změnit práci
 • ať ČNB moudře reguluje úrokové sazby, aby se nerozjela inflace
 • vznik a všeobecné přijetí dobrého plánu pro obnovu a dlouhodobý rozvoj hospodářství ČR
 • růst finanční gramotnosti, aby mnozí nekončili v otroctví dluhů 
 
Školství
 • posila a požehnání pro učitele, děti i rodiče při výuce ve ztížených podmínkách
 • ať žáci a studenti co nejvíce doženou zameškanou látku, obnovují a udržují si přátelství 
 

Politika

 • ať jsou na kandidátkách do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny kandidáti, kterým jde předně o spravedlnost a o právo; ať vznikne dobrá vláda
 • ať Bůh maří plány a domluvy svévolníků, které by škodily zemi, a je odhalována korupce 
 
podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, duben 2021 (www.zivotviry.cz) 
 

Témata k přímluvným modlitbám, březen 2021

Díky Bohu

 • za všechny fungující instituce, obětavé zdravotníky, učitele, podnikatele i rodiče v nesnadné době
 • za srážky v uplynulých měsících, které ukončily období sucha 

Vyznávání hříchů 

 • pýcha: loni jsme se chlubili, že jsme „best in covid“ – nyní jsme nejhorší
  • krádeže, zneužívání pandemie k nelegálnímu obohacování
  • sobectví, nerespektování zákonů a nařízení (i vrcholnými politiky), nezodpovědnost
  • nárůst užívání pornografie a případů domácího násilí během pandemie

  Epidemie covidu-19

  • rozhodování politiků zodpovědných za ochranu zdraví obyvatel: zodpovědné, moudré, včasné (které bude na vývoj šíření epidemie reagovat v dostatečném předstihu)
  • urychlení očkování a vývoje léků proti covidu-19
  • požehnání, posila a ochrana pro pracovníky ve zdravotnictví a jejich rodiny

  Ekonomika

  • ať vláda hospodaří odpovědně a zbytečně nezadlužuje stát
  • dobrá rozhodnutí majitelů a manažerů firem – ať vědí, co mají rozvíjet a co utlumit
  • ochrana podnikatelů a živnostníků před zbytečnými bankroty; rychlé nalezení nové obživy pro ty, kdo budou muset změnit práci
  • ať ČNB moudře reguluje úrokové sazby, aby se nerozjela inflace
  • vznik a všeobecné přijetí dobrého plánu pro obnovu a dlouhodobý rozvoj hospodářství ČR
  • růst finanční gramotnosti, aby mnozí nekončili v otroctví dluhů

  Školství

  • posila a požehnání pro učitele, děti i rodiče při výuce ve ztížených podmínkách
  • ať žáci a studenti co nejvíce doženou zameškanou látku, obnovují a udržují si přátelství

  Politika

  • ať jsou na kandidátkách do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny kandidáti, kterým jde předně o spravedlnost a o právo; ať vznikne dobrá vláda
  • ať Bůh maří plány a domluvy svévolníků, které by škodily zemi, a je odhalována korupce

  podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, březen 2021 (www.zivotviry.cz)

   

  Témata k přímluvným modlitbám, únor 2021

  Díky Bohu

  • v naší zemi je svoboda projevu a vyznání
  • je možné pořádat křesťanské akce (byť nyní některé jen on-line), vydávat knihy a časopisy, vysílat křesťanské rozhlasové i televizní pořady
  • mnozí křesťané jsou štědří a i v loňském roce podporovali řadu užitečných projektů

   Politika

  • moudrost pro vládu v rozhodování o boji proti epidemii; dobrá spolupráce ministrů i členů Ústředního krizového štábu; ať ti, kdo rozhodují, mají moudré, kompetentní rádce a relevantní podklady
  • smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády (uvolňování/zpřísňování) a jejich dodržování
  • zlepšení organizace očkování a jeho hladký a co nejrychlejší průběh
  • ať není uzákoněna eutanazie, manželství pro osoby stejného pohlaví a další návrhy, které jsou v rozporu s Božími řády
  • podzimní volby do poslanecké sněmovny: ať se na kandidátky některých stran či hnutí dostane co nejvíce těch, kterým jde o spravedlnost a právo víc než o osobní prospěch, a ať jsou pak také zvoleni
  • ať blížící se volby nejsou překážkou pro spolupráci poslanců a senátorů na potřebných zákonech; ať převládá zodpovědnost nad snahou upozornit na sebe a získat si voliče
  • tendry na dostavbu Dukovan a Temelína: aby zvítězily kvalitní firmy bez bezpečnostních rizik (nikoli z Ruska nebo z Číny)
  • volba ředitele BIS (má nastoupit v srpnu); současný ředitel Michal Koudelka má zájem pokračovat, vláda ho chválí, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman
   
  podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry, únor 2021 (www.zivotviry.cz) 
   
   

   Témata k přímluvným modlitbám, leden 2021

  Díky Bohu

  • jeho věrnost v uplynulém roce navzdory všem těžkostem
  • dosavadní průběh epidemie covidu-19 – fungující zdravotní systém, nasazení zdravotníků a dalšího presonálu, nebyla překročena kapacita nemocnic
   

  Epidemie covid 19

  • průběh očkování – moudrost pro vládu při komunikaci s občany, organizace očkování
  • požehnání pro zdravotníky – zdraví, povzbuzení k ochotě pomáhat i při přetížení, dobrá - organizace práce
  • dobrá spolupráce mezi vládou a Ústředním krizovým štábem
  • smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády (uvolňování/zpřísňování) a jejich dodržování
  • školy – zdárný průběh distanční i prezenční výuky
  • dobré vztahy v rodinách, ochrana manželství – důvěra, komunikace, hospodaření s časem a prostorem; ať nepřibývá domácího násilí ani rozvodů
  • moudrá rozhodnutí pro politiky, pedagogy, zdravotníky, podnikatele a další, aby věděli, jak v současné době fungovat a dobře ji využít
  •  
   

   Politika

  • vztahy ve vládě – mírnost, vědomí společného cíle
  • dobrá komunikace mezi členy vlády i směrem k veřejnosti, mj. mezi ministrem zdravotnictví Blatným a ministrem průmyslu a obchodu Havlíčkem
  • volba ředitele BIS (má nastoupit v srpnu 2021); současný ředitel Michal Koudelka má zájem pokračovat, vláda ho chválí, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman
   

  Ekonomika a finance

  • moudrá rozhodnutí vlády k obnově ekonomiky po epidemii
  • dobře zacílené vládní kompenzace; zdrženlivost vlády v pomoci ekonomicky silným firmám, nadnárodním korporacím apod.
  • prozíravé hospodaření státu, místních samospráv i podniků, aby nedocházelo k velkému zadlužování a bankrotům firem
  • rychlé zavedení potřebných reforem (důchodů, školství, sociálního zabezpečení...) v co nejlepší podobě
  • rozvoj vědy, výzkumu, vývoje – ať u nás přibývá pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou
  •  

   Témata k přímluvným modlitbám, prosinec 2020

  Díky Bohu

  •  zpomalení šíření covidu-19 v listopadu
  •  pokroky ve výzkumu vakcíny
  •  fungující zdravotnický systém, kvalitní péče, kapacity nemocnic
   

  Epidemie covid 19

  • ochrana zranitelných skupin před nákazou; uzdravení nemocných v těžkém stavu
  • požehnání pro zdravotníky – zdraví, povzbuzení k ochotě pomáhat i při přetížení, dobrá organizace práce v nemocnicích
  • smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády (uvolňování/zpřísňování) a jejich dodržování
  • školy – zdárný průběh distanční i prezenční výuky 
   

   Politika

  • vztahy ve vládě – mírnost, vědomí společného cíle, dobrá komunikace mezi členy vlády i směrem k veřejnosti
  • dobrá spolupráce mezi vládou a Ústředním krizovým štábem
  • požehnání a ochrana pro ministra zdravotnictví Jana Blatného (moudrost, odvaha neustupovat tam, kde je to potřeba)
  • volba ředitele BIS (má nastoupit v srpnu 2021); současný ředitel Michal Koudelka má zájem pokračovat, vláda ho chválí, ale staví se proti němu prezident Miloš Zeman
  • ať se premiér i další politici oddělí od okultistů (kartářek, věštců apod.) a přestanou poslouchat jejich rady
  • ať přibývá politiků, hnutí a stran, které naši zemi povedou v souladu s Božími hodnotami 
   

  Ekonomika, právo

  • ať má vláda dobré plány na využití financí z EU
  • moudrá rozhodnutí vlády k obnově ekonomiky
  • dobře zacílené vládní kompenzace; zdrženlivost vlády v pomoci ekonomicky silným firmám, nadnárodním korporacím apod.
  • zdravé nastavení sociálního systému – aby podporoval nemocné a skutečně potřebné, kteří pracovat nemohou, ne ty, kdo ho zneužívají
  • tendry na dostavbu Dukovan a Temelína: aby zvítězily kvalitní firmy bez bezpečnostních rizik (nikoli z Ruska nebo z Číny)
  • odhalování a odsuzování mafiánů, korupčníků a dalších zločinců 

   

  Témata k přímluvným modlitbám, listopad 2020

   Díky Bohu

  • dlouhé období pokoje a prosperity od poslední ekonomické krize v roce 2008
  • dobrá úroveň zdravotnictví, nemocniční síť i kvalifikovaný zdravotnický personál
  • výrazné oslabení komunistů v posledních volbách

  Epidemie covid 19

  • ochrana zranitelných skupin před nákazou (senioři, dlouhodobě nemocní...); uzdravení nemocných
  • přiměřená a dobře načasovaná opatření vlády s ohledem na zdraví obyvatel i ekonomiku ČR
  • dobrá spolupráce a komunikace mezi členy vlády i směrem k veřejnosti
  • školy – ať učitelé, žáci i rodiče zvládají nároky distanční výuky
  • dobré vztahy v rodinách, když tráví mnohem víc času spolu
  • co nejlepší fungování nemocnic, ochrana a posila pro zdravotníky i jejich blízké
  • správné rozhodnutí ohledně celoplošného testování na covid
  • úspěšný výzkum a výroba vakcíny, léků a zdravotnických pomůcek
  • ať Bůh zasáhne a epidemie co nejdříve skončí (např. tím, že virus zmutuje do nesmrtící formy)
  • ať ekonomicky přežije co nejvíce živnostníků a malých i větších firem

  Politika

  • moudrost pro nové senátory i představitele krajů, dobré fungování krajských koalic
  • ať se nově zvolení politici rychle zaučí ve svých nových rolích; ať kolem sebe mají moudré, poctivé spolupracovníky a poradce
  • poctivé a efektivní hospodaření s veřejnými penězi (státní rozpočet, kraje, obce); ať se na všech úrovních přeruší korupční vazby
  • ať se volení zastupitelé poučí z chyb svých předchůdců i svých vlastních a napravují je
  • ať u nás rostou státníci schopní obstát v krizích, nejen politici pro dobu pohody – ale také dobří novináři, policisté, soudci, pedagogové, úředníci a další vlivní lidé

  Témata k přímluvným modlitbám, říjen 2020

  Politika, volby

  • ať jsou do senátu i krajů zvoleni moudří a odpovědní politici
  • úspěšné vytvoření krajských koalic – ať jsou na vlivných místech poctiví lidé, kteří budou dobře rozhodovat o veřejných záležitostech

   Koronavirus

  • pravdivé a objektivní informování ohledně epidemiologické situace, které nebude působit
  • paniku
  • moudrost pro vládu a hygieniky, jaká opatření zavádět a na jak dlouho
  • ať situace není zneužita k dlouhodobému omezení svobod (vyznání, shromažďování aj.)
  • dostatečná kapacita a co nejlepší fungování nemocnic
  • ochrana pro zdravotníky
  • úspěšný výzkum a výroba léků a zdravotnických pomůcek
  • školy – aby učitelé i žáci dokázali zvládnout nároky případné distanční výuky 
   

  Ekonomika 

  • udržení a rozvoj perspektivních průmyslových odvětví; ať vznikají či přicházejí nové firmy
  • moudrost pro vládu i vedení firem, jak jednat s odvětvími, která se ocitla v krizi (kultura,
  • cestovní ruch...), a s rostoucí nezaměstnaností
  • reforma školství – nová koncepce obsahu a šíře učiva; nabídka a rozvoj oborů, které přinesou
  • studentům dobré uplatnění 

   

  Témata k přímluvným modlitbám, červenec - srpen 2020 

  Díky Bohu

  • mírný průběh koronavirové epidemie v našich zemích

  • dešťové srážky v květnu a červnu, díky nimž neuschla letošní úroda a zpomalilo se množení kůrovce

  • konec kalamity přemnožených hrabošů 

  Společnost, politika

  • ať se nerozjede další vlna nákazy koronavirem a místní ohniska nákazy se nešíří
  • moudrost pro vládu a krizový štáb, jak dále nastavovat ochranná opatření
  • svoboda pro oběti sexuálního otroctví; ochrana pro křesťany, kteří jim pomáhají; změna legislativy, aby bylo sexuální zotročování lépe postihovatelné
  • moudrost a ochrana pro všechny, kdo zajišťují bezpečnost, právo, spravedlnost; křesťané sloužící v armádě a u policie
  • dobré vztahy se sousedními zeměmi, se zeměmi EU i s Izraelem
  • ochrana křesťanských politiků ve slovenské vládě před chybami i před pomluvami v médiích

  Ekonomika

  • finanční podpora kvůli pandemii ze strany české vlády i EU: moudré nastavení její výše i příjemců – ať se pomáhá efektivně a těm, kdo to opravdu potřebují; ať tyto finanční toky nevedou ke korupci a zbytečně zvýšené inflaci

  • spravedlivé podnikatelské prostředí pro všechny

  • zodpovědný přístup vlády ke státnímu rozpočtu na příští rok i na další léta; ochrana před enormním zadlužením státu
  • moudrost pro členy bankovní rady ČNB, jak hlídat stabilitu koruny, zda, kdy a jak intervenovat atd.

  Příroda, zemědělství

   
  podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – červenec/srpen (www.zivotviry.cz)  
   

  Dlouhodobá perspektiva pro ČR

  • aby vláda byla co nejblíže lidem (větší role samospráv)
  • aby země byla nezávislá, svobodná, aby poskytovala bezpečí občanům
  • aby lidé s úřední mocí a soudci byli moudří, mírní vůči dobrým a přísní vůči zlým s cílem prosazování spravedlnosti a práva

  • aby vláda podporovala vzdělanost, pracovitost, věrnost zákonům, demografický a ekonomický růst

  • aby národ moudře nakládal s nerostným, přírodním, kulturním i ekonomickým bohatstvím

  • aby zákony poskytovaly ochranu potřebným a umožňovaly trestání svévole

  • aby země žila v míru se svými sousedy a měla respekt i ostatních národů

  • aby mezi lidmi panovala svornost, zbožnost a projevovala se Boží moc 

  ve spolupráci s Liborem Michálkem 
   

  Témata k přímluvným modlitbám, červen 2020

  Díky Bohu

  • za ochranu – ČR i SR patří k zemím nejméně postiženým koronavirem
  • za květnové deště 

  Pandemie

  • ať se nespustí další vlna šíření nákazy koronavirem
  • ať vláda během krize rozumně podporuje potřebné, ale nezvyšuje zbytečně zadlužení ČR
  • za ochranu obyvatel i personálu zařízení pro seniory před nákazou
  • ochrana zdravotníků a všech, kteří přicházejí do kontaktu s nákazou
  • vývoj léků a vakcíny proti covidu-19: aby nedošlo k chybám, aby nebyla kvalita ani potenciál pomoci narušen touhou po zisku na straně vlastníků farmaceutických firem 

  Společnost, politika

  • ochrana státních institucí, firem i občanů před kybernetickými útoky
  • ať v naší zemi se projevuje spravedlnost: že se poctivému a moudrému daří, zatímco pyšným a nepoctivým ne
  • ať je co nejvíce odhalována a zastavována korupce
  • ať masmédia informují pravdivě a objektivně a Bůh chrání poctivé žurnalisty a umlčuje šiřitele lží a polopravd 

  Rada České televize

  • volba předsedy RČT (současná rada se ve volbě opakovaně neshodla)
  • povolání 5ti radních, kteří mají přijít do Rady příští rok
  • aby agenda Rady nebyla ve vleku toho, co jí předkládá generální ředitel ČT (ať už je na tomto postu kdokoli), ale aby stála v autoritě, kterou dle zákona má – tj. aby systematicky a koncepčně (nikoliv jen ad hoc na základě nějakého podnětu) dohlížela na plnění úkolů veřejné služby  (hlavním úkolem veřejné služby je poskytování objektivních, ověřených a ve svém celku vyvážených informací) 

  Voda, zemědělství, ekonomika

  • ať výrazně přibude mírných, ale vytrvalých dešťů, ať se dále neprohlubuje deficit vody v krajině; ať se změní trend z posledních několika let, kdy byly srážky podprůměrné (viz také výzvu UžV KMS – https://www.svetviry.cz/pojdme-se-modlit-za-dest/)
  • prozíravá rozhodnutí vlády a parlamentu pro lepší zadržování vody v krajině
  • změna dotačního systému v zemědělství, aby podporoval dlouhodobě udržitelné, ne drancující zemědělství (např. potřeba hluboké orby, rozdělení obřích lánů atp.); ať je omezeno používání chemikálií, které otravují spodní vody a ničí život v přírodě
  • moudře nastavené podmínky pro dostavbu jaderných elektráren
  • urychlení realizace strategických státních staveb 
   
  podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – červen (www.zivotviry.cz)  
   
   

  Témata k přímluvným modlitbám, květen 2020

  Díky Bohu

  • Boží milost a ochrana v době pandemie – že opatření vlády přišla včas a ČR nebyla zasažena tolik jako některé jiné evropské země
  • za všechny uzdravené
  • relativně nízké zadlužení státu (vůči DPH) na počátku ekonomické krize

  Epidemie koronaviru

  • moudrost pro krizový štáb i českou i slovenskou vládu, aby dělaly moudrá rozhodnutí
  • ekonomická pomoc ohroženým živnostníkům a podnikům (zvláště malým) – ať je adresná, účinná a spravedlivá a není zneužívána
  • ať se situace v ČR nezvrhne ani ve „vládu pevné ruky“, ani ve zločinnost a tunelování
  • prozíravá koncepce i načasování postupného spouštění ekonomiky a uvolňování ochranných opatření, popř. jejich včasná modifikace s ohledem na vývoj epidemie
  • posila a ochrana zdravotníků; ochrana obyvatel i personálu zařízení pro seniory
  •  vývoj léků a vakcíny proti covidu-19: aby nedošlo k chybám, aby nebyla kvalita ani potenciál pomoci narušen touhou po zisku na straně farmaceutických firem 

  Rodina, láska k životu

  • ať se naše národy odvrátí od kultury sobectví, lhostejnosti a smrti (smilstvo, interrupce)
  • ať nejsou schváleny zákony povolující eutanazii či manželství osob stejného pohlaví
  • ať získávají na vážnosti „instituce života“ – manželství a rodina 

  Zemědělství, příroda

  • ať Bůh sešle hojnost mírných srážek, aby skončilo dlouhodobé sucho a doplnil se deficit podzemních vod 

   

  podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – květen (www.zivotviry.cz) 
   

   

  Témata k přímluvným modlitbám, duben 2020

  Díky Bohu

  • za všechny zdravotníky, prodavače a další lidi pracující na důležitých místech v době epidemie i navzdory nedostatečnému vybavení
  • za to, že opatření české vlády přišla včas a že jsou lepší než v mnoha západoevropských zemích

  Epidemie koronaviru

  • ať lidé v době nejistoty a ohrožení hledají a najdou své bezpečí v Bohu
  • aby krizový štáb i vláda dál dělaly moudrá rozhodnutí s cílem ochránit lidi
  • příprava dostatečného množství personálu, který pomůže lékařům a sestrám s přibýváním pacientů
  • aby ekonomická pomoc ohroženým podnikatelům a podnikům byla adresná a spravedlivá – zvláště pomoc malým podnikatelům; za adresná opatření – aby se na nich nikdo nepřiživil
  • moudrost pro členy bankovní rady ČNB i pro majitele či vedoucí velkých i malých podniků, aby věděli, jak se v této době zachovat
  • moudrá koncepce i načasování pro postupné spouštění ekonomiky v souvislosti s postupným uvolňováním ochranných opatření

  Epidemie v Praze

  • za zdraví, moudrá rozhodnutí a dobré fungování primátora, Rady i Integrovaného záchranného systému (IZS)
  • covidem-19 onemocnělo 31 hasičů (k 25. 3.) – prosme za ochranu těch zdravých a za nahrazení nemocných
  • ochrana pro řidiče a personál sanitek (dělají to i studenti)
  • chybí odběrné štětičky na testy – prosme za doplnění zásob štětiček, respirátorů i dalších propriet
  • k děkování: všichni z IZS mají zdarma obědy od různých hospod

  Slovensko

  • díky Bohu za výsledky voleb a desítky křesťanů zvolených do parlamentu
  • požehnání pro novou slovenskou vládu, aby úspěšně očistila zemi od korupce a mafií
  • ať mají věřící ministři a poslanci dobré spolupracovníky a jsou ve svých resortech úspěšní
  • moudrost při přípravě nových zákonů
  • dobré vztahy mezi ČR a SR; spolupráce mezi našimi národy i církvemi

   

  podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – duben (www.zivotviry.cz) 

   

  Témata k přímluvným modlitbám, březen 2020

   

  Díky Bohu

  • Boží ochrana před pohromami, epidemiemi a devastací země 

  Politika, ekonomika, státní zakázky, bezpečnost

  • ať Bůh připravuje a povolává do politiky na místní i národní úrovni charakterní odborníky
  • výrazný nárůst bytové výstavby; ať je bydlení dostupnější
  • zjednodušení daňového systému, povolování staveb a podnikání
  • správné rozhodnutí, jestli má ČEZ dostavovat jaderné elektrárny (popř. s kým) nebo továrnu na lithiové baterie
  • požehnání pro kvalitní a rychlou výstavbu metra D, obchvatu Prahy i dálnic
  • dobrý vládní strategický plán na zajištění bezpečí v ČR; ať se vláda vyhne zbytečným a předraženým nákupům
  • úspěchy a bezpečí pro všechny, kdo bojují proti zločinu 

  Svět, pronásledování

  • ať Bůh jedná s režimy, které pronásledují křesťany a židy (islámské země, Čína, Severní Korea aj.), a vysvobozuje pronásledované
  • ať je církev v čase otřesů světlem a šíří evangelium a Bůh ji chrání a žehná jí
  • ať Bůh odstraňuje svévolné vládce a na jejich místa dosazuje ty, kteří budou hájit spravedlnost a svobodu 
   
  podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2020 – březen (www.zivotviry.cz)   

   

  Témata k přímluvným modli