Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Často kladené otázky (FAQ)

Musím se modlit 5 minut denně?

Nikoli, 5 minut je námi doporučený čas modlitby. V modlitbě buďte svobodní, ale i zodpovědní.

Musím se modlit jen univerzální modtlibu předepsanou na webu? 

Musím se modlit jen univerzální modlitbu předepsanou na webu?

Nikoli. Modlitba uvedená na webu je dobrovolná. Zůstává na každém, jakou formu modlitby si zvolí (spontánní, formální, nebo liturgickou).

Co mám dělat, když se některý den za svého politika modlit zapomenu?

Co mám dělat, když se některý den za svého politika modlit zapomenu?

Když zapomenete, můžete se pomodlit dodatečně, až si vzpomenete.

Když se za politika modlím, znamená to, že musím souhlasit s jeho rozhodováním a jednáním?

Když se za politika modlím, znamená to, že musím souhlasit s jeho rozhodováním a jednáním?

Nikoli. Modlit se znamená přát si, aby Bůh jednal v jeho srdci a v jeho rozhodování a jednání mu dával moudrost.

Máme se za politiky modlit? Má to vůbec smysl?

Máme se za politiky modlit? Má to vůbec smysl?

Určitě ano. Přímluvnou modlitbu potřebuje každý. Bůh je dobrý Otec, který až do poslední chvíle touží, aby se člověk změnil. Kdo se za druhé modlí, měl by této Boží dobrotě věřit.

Když se politik, za kterého se modlím, politicky profiluje tak, že popírá biblické hodnoty, znamená to, že se modlím málo nebo špatně?


To je logická otázka, která ukazuje, že ten, kdo se za takového politika modlí, bere svůj úkol vážně. Je potřeba mít na paměti, že naše modlitby nečiní z politiků loutky. Politici mají svá východiska, která naše modlitby často nezmění, nebo aspoň v kratším časovém horizontu nikoli. Přesto je dobré, že se modlíme i za politiky s protikřesťanskými názory, protože je to úkol, který věřícím dává Písmo (1. list Timoteovi 2,2). Protibiblické politikovo rozhodnutí ještě neznamená, že Bůh naše modlitby nevyslyšel. Mohl na něj působit, ale respektoval jeho svobodnou vůli. To, že se kdokoli za někoho modlí, znamená, že se Bůh dotyčného dotýká a že tyto modlitby třeba po letech napomohou k jeho obrácení. Při svých modlitbách bychom měli pamatovat na to, že nesmíme manipulovat - ani v modlitbě. Modlitba: "Bože, dej, aby hlasoval proti své vůli" není správná. Těm, za které se modlíme máme žehnat a prosit Boha, aby v srdcích politiků působil to, co se mu líbí.

Chtěl(a) bych si adoptovat více politiků a všiml(a) jsem si, že je možné adoptovat jen jednu osobu. Nešlo by to změnit?

Z jednoho mejlu je možné adoptovat jen jednoho politika. Tak byl web původně vytvořen – důvodem je, aby modlitebníci v prvotním nadšení nepřecenili své síly. Je ale možné adoptovat více politiků tak, že každého přihlásíte z jiné e-mailové adresy.