Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Evžen Tošenovský
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí Lukáš F.1502 dní.

Strana / nominant strany: ODS
Datum narození: 26.2.1956

  • Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR), člen ODS (místopředseda strany)
  • v Evropském parlamentu od roku 2009
  • člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), člen delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • náhradník ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a v delegaci pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
  • absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě
  • v letech 1993 – 2000 byl primátorem Ostravy, mezi lety 2000-2008 byl hejtmanem Moravskoslezského kraje
  • web: http://www.tosenovsky.cz/