Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Jan Zahradil
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí 1 člověk.

Strana / nominant strany: ODS
Datum narození: 20.3.1963

  • Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR), člen ODS
  • v Evropském parlamentu od roku 2004
  • místopředseda Výboru pro mezinárodní obchod (INTA)
  • člen delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
  • náhradník ve Výboru pro rozvoj (DEVE) a v delegaci ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • vystudoval obor vodní a přírodní technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
  • 1992 – 1993 poslanec Federálního shromáždění ČSFR, 1995 – 1998 poradce premiéra pro zahraniční a politické záležitosti, 1998 – 2004 poslanec Parlamentu ČR, 2002 zástupce ČR na Konventu o budoucnosti EU
  • web: http://www.zahradil.cz/