Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Michaela Šojdrová
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí 1 člověk.

Strana / nominant strany: KDU-ČSL
Datum narození: 28.10.1963

  • Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) (EPP), členka KDU-ČSL
  • v Evropském parlamentu od roku 2014
  • členka Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT), členka Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) a členka delegace ve Smíšeném parlamentním výboru ET-Turecko
  • náhradnice ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), v Podvýboru pro lidská práva (DROI) a v delegaci pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
  • absolventka Zahradnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně
  • v letech 1996 – 2010 byla poslankyní Parlamentu ČR
  • web: https://www.sojdrova.cz/