Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Jaromír Kohlíček
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí Jan K.1566 dní.

Strana / nominant strany: KSČM
Datum narození: 23.2.1953

  • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL), člen KSČM
  • v Evropském parlamentu od roku 2004 do roku 2014, od února 2016 nahradil ve funkci poslance zesnulého Miloslava Ransdorfa
  • místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)
  • člen delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina a delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
  • náhradník ve Výboru pro zahraniční věci (AFET) a v delegaci ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem
  • absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
  • mezi lety 1998 až 2004 byl poslanec Parlamentu ČR
  • web: http://www.jaromirkohlicek.cz/