Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Jiří Maštálka
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí Petr K.1567 dní.

Strana / nominant strany: KSČM
Datum narození: 3.1.1956

  • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL), člen KSČM
  • v Evropském parlamentu od roku 2004
  • člen Výboru pro právní záležitosti (JURI), Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora a delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
  • místopředseda delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
  • náhradník delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko a delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
  • vzděláním lékař (absolvent Volgogradského lékařského institutu a Kyjevského lékařského institutu) se specializací na oblast kardiologie
  • poslanec Parlamentu ČR (1996 – 1994),
  • web: http://www.mastalka.cz/cs/