Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Kateřina Konečná
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí 1 člověk.

Strana / nominant strany: KSČM
Datum narození: 20.1.1981

  • Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL), členka KSČM
  • v Evropském parlamentu od roku 2014
  • členka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a členka delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
  • náhradnice ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), v delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a delegaci pro vztahy se zeměmi jižní Asie
  • vystudovala obor veřejná správa na Masarykově univerzitě v Brně a obor veřejná správa na Vysoké škole finanční a správní v Praze
  • mezi lety 2002 – 2014 byla poslankyní Parlamentu ČR
  • web: http://konecna.cz/