Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Miroslav Poche
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí Alena V.1566 dní.

Strana / nominant strany: ČSSD
Datum narození: 3.6.1978

  • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), člen ČSSD
  • v Evropském parlamentu od roku 2014
  • člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), člen delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
  • náhradník ve Výboru pro zahraniční věci (AFET), Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a v delegaci v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina
  • absolvent Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
  • působil jako zástupce OBSE na misích v Bosně a Hercegovině a v Kosovu
  • web: http://miroslavpoche.cz/novyweb/