Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Pavel Poc
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí Jana S.1564 dní.

Strana / nominant strany: ČSSD
Datum narození: 26.5.1964

  • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), člen ČSSD
  • v Evropském parlamentu od roku 2009
  • místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), člen delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem.
  • náhradník v rozpočtovém výboru (BUDG) a v delegaci pro vztahy s Japonskem
  • vystudoval obor biologie na Přírodovědecké fakultě Fyziologického ústavu ČSAV
  • v letech 2005 – 2009 byl předsedou krajské organizace ČSSD v Karlovarském kraji
  • web: http://www.pavelpoc.cz/