Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Olga Sehnalová
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí 1 člověk.

Strana / nominant strany: ČSSD
Datum narození: 25.10.1968

  • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), členka ČSSD
  • v Evropském parlamentu od roku 2009
  • místopředsedkyně delegace pro vztahy s Izraelem
  • členka Výborů pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)
  • náhradnice ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a v delegaci pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
  • absolventka lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, praxe na anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice v Kroměříži
  • zastupitelka Zlínského kraje (2008 – 2012), do roku 2009 místostarostka Kroměříže
  • web: http://www.sehnalova.cz/