Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Martina Dlabajová
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí 1 člověk.

Strana / nominant strany: ANO
Datum narození: 26.7.1976
  • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), nestr. za ANO 2011
  • v Evropském parlamentu od roku 2014
  • místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT)
  • členka Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), členka delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
  • náhradnice ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), náhradnice delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie a náhradnice delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
  • vystudovala politologii na univerzitě v Padově (Itálie)
  • v letech 2004 – 2010 působila na zastoupení Olomouckého a Zlínského kraje v Bruselu, vedla vlastní poradenskou společnost zaměřenou na česko-italskou ekonomickou spolupráci
  • web: http://www.dlabajova.eu/