Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Dita Charanzová
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí Ilona K.1376 dní.

Strana / nominant strany: ANO
Datum narození: 30.4.1975

  • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), nestr. za ANO 2011
  • v Evropském parlamentu od roku 2014
  • místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), členka delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU, delegace pro vztahy s Mercosurem a v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
  • náhradnice ve Výboru pro mezinárodní obchod (INTA) a v delegaci ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
  • vystudovala VŠE v Praze, absolventka diplomatické akademie ve španělském Madridu
  • mezi lety 2005 a 2009 vedoucí úseku obchodní politiky a rozvojové politiky při Stálém zastoupení ČR v Bruselu
  • web: http://www.charanzova.cz/