Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Seznam politiků


Foto: www.euroskop.cz

Petr Ježek
/Poslanec EP

Za tohoto politika se modlí 1 člověk.

Strana / nominant strany: ANO
Datum narození: 28.3.1965
  • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), nestraník
  • v Evropském parlamentu od roku 2014
  • člen Konference předsedů delegací, Hospodářského a měnového výboru (ECON) a Vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky (PANA)
  • předseda delegace pro vztahy s Japonskem
  • náhradník ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a vdelegaci ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • vystudoval obor ekonomika zahraničního obchodu na VŠE v Praze
  • působil na MZV a jako diplomat se zaměřením na EU, v letech 1996 – 1999 byl zástupcem velvyslance na zastoupení ČR při EU
  • web: http://www.petrjezek.eu/